Mam już konto

Masz już konto? Wpisz swój e-mail i hasło.

Nie pamiętasz hasła?

Nie mam konta

Nie masz konta? Kliknij poniżej, aby założyć konto.
Utwórz konto


Masz problemy z logowaniem lub rejestracją?

Zadzwoń: 22 664 57 00

Regulamin zakupów

Regulamin

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży na platformie https://www.entereo.pl zwanej dalej Platformą, której właścicielem jest:


Ul. Ryżowa 87
05-816 Opacz-Kolonia
Polska


Tel.: 22 664 57 00

sklep@entereo.pl
NIP: 5342632906
Regon: 387912758
KRS: 0000876974
Rachunek bankowy:
mBank S.A. 08 1140 2004 0000 3102 8084 7180


Złożenie zamówienia na Platformie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się obowiązujące od chwili opublikowania ich na stronach internetowych Platformy.

I. Oferta

Przedmiotem sprzedaży są artykuły przedstawione na Platformie w momencie składania zamówienia.

Wszystkie artykuły są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta, chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone w opisie artykułu.

Dokładamy starań, aby informacje zawarte na stronach Platformy były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie są one gwarantowane w jakikolwiek sposób. Zamieszczone wizerunki mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów i mogą różnić się szczegółach od oryginałów. Przeznaczenie produktów jest określone wyłącznie w instrukcjach obsługi i zastosowania.

Zamieszczone na stronach Platformy ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą również w każdej chwili ulec zmianie (np. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta Platformy, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie.

Katalog produktów zamieszczony na stronach internetowych Platformy prosimy traktować jako zaproszenie do negocjacji.

Ceny znajdujących się na Platformie artykułów są podane w złotych polskich i są cenami netto. Podane ceny obowiązują do wyczerpania zapasów w magazynach producentów i mogą ulec zmianie. Dla uzyskania wiążącej oferty cenowej prosimy o kontakt z BOK (Biuro Obsługi Klienta).

Dla stałych klientów proponujemy atrakcyjne rabaty.

II. Zamówienia i realizacja

Zamówienia złożone w godz. 8-15:30 są realizowane w ciągu 48h. Dostawa na terenie Warszawy i okolic realizowana jest w ciągu 48 godzin. Dostawa na terenie całego kraju odbywa się za pośrednictwem renomowanej firmy kurierskiej w ciągu 48-72 godzin.

Warunkiem koniecznym do rejestracji na Platformie jest podanie prawdziwych informacji. W przypadku podania danych nieprawdziwych, konto po weryfikacji zostanie usunięte. Aby dokonać zakupów na naszej Platformie internetowej niezbędny jest "login", który ustalają Państwo podczas rejestracji na Platformie. W przypadku problemów nasi pracownicy udzielą Państwu wszystkich niezbędnych informacji i pomogą zarejestrować się na naszej Platformie.

Warunkiem do realizacji zamówienia jest podanie NIP-u, numeru telefonu oraz danych osoby zamawiającej.

Złożenie zamówienia powoduje wysłanie przez Platformę automatycznej odpowiedzi skierowanej na adres e-mail podany przez Klienta. Przesłane zamówienie trafia do realizacji. W razie potrzeby konsultant kontaktuje się z Klientem telefonicznie dzwoniąc pod numer wskazany w zamówieniu. Istnieje możliwość częściowej realizacji zamówienia, jeśli zgodę na taki sposób realizacji wyraził Klient w czasie kontaktu telefonicznego. Gdy zamówione produkty są już skompletowane konsultant wystawia fakturę VAT oraz wysyła do Klienta e-mila informującego, że towar jest przygotowany do wysyłki.

Na terenie Warszawy minimalna wartość zamówienia to 200zł.

Przyjęcie zamówienie nie oznacza, że zostanie ono w pełni zrealizowane. Brak towaru w magazynie i związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania zostanie zgłoszone Klientowi.

Dokładamy wszelkich starań, aby ceny kształtowały się na jak najniższym poziomie. Ceny mogą ulegać zmianom, przy czym jeżeli nastąpi to w trakcie realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym powiadomiony i będzie mu przysługiwać prawo anulowania zamówienia.

III. Wysyłka i koszty

Dostawy większości typowych przesyłek o wartości katalogowej netto powyżej 500 zł i wadze do 20 kg (waga wszystkich zamówionych artykułów) realizowane są na terenie całego kraju BEZPŁATNIE. Koszt i warunki przesłania zamówienia o niższej wartości lub wyższej wadze ustalany jest telefonicznie.

Odstępstwa od pkt 1 możliwe są po otrzymaniu zgody od pracownika Biuro Obsługi Klienta.

Koszty przygotowania przesyłki oraz dostarczenia do przewoźnika pokrywamy my. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia powstałe w wyniku zaniedbań firmy kurierskiej.

Z chwilą odebrania przesyłki Klient otrzymuje fakturę, gwarancję (jeżeli taka istnieje) oraz instrukcję obsługi.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie produktów szklanych takich jak: woda, soki w szklanych butelkach itp. Klient zamawia produkty na własną odpowiedzialność, a takie zamówienia nie podlegają reklamacji.

IV. Formy płatności

Dla Państwa wygody akceptujemy poniższe formy płatności:

- gotówką przy odbiorze (płatne kurierowi lub dostawcy)

- przedpłaty na rachunek bankowy,

- przelewem bankowym (przy pierwszej płatności przelewem wymagane są następujące dokumenty:

odpis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, Regon, NIP

- kartą płatniczą

operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

V. Reklamacje i zwroty

Wszystkie oferowane przez nas towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja.

Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów.

Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru.

Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub poprzez e-mail z COK, o odesłanie na nasz adres korespondencyjny wadliwego produktu wraz z kserokopią faktury oraz podstemplowaną przez nas kartą gwarancyjną. Po uzyskaniu opinii producenta, dystrybutora bądź importera zwrócimy koszty zakupu bądź wymienimy towar na wolny od wad.

Reklamacji z powodu różnic wynikających z wyglądu towaru na stronie internetowej, spowodowanych np.: różnymi ustawieniami monitora nie uwzględnia się.

Klient ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 10 dni od ich wydania, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (...) ", Dz.U. Nr 22, poz. 271. Zwrot towaru odbywa się wyłącznie na koszt zwracającego.

Warunkiem przyjęcia zwrotu jest pozostawanie towaru w stanie kompletnym i nie pogorszonym z uwzględnieniem oryginalnego opakowania. Zwrotowi nie podlegają koszty przygotowania, dostarczenia i wysyłki. Zwrot towaru odbywa się na koszt nabywcy.

Wszystkie przesyłki prosimy kierować na nasz adres korespondencyjny.

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

Reklamacje rozpatrywane są terminie do 14 dni roboczych od ich otrzymania.

Zwroty artykułów spożywczych nie będą przyjmowane.

VI. Ochrona danych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.

Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby realizacji zamówień, obsługi klientów, do celów marketingowych i ewidencyjnych. Jednocześnie zapewniamy, że mają Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

W każdym momencie możecie Państwo zażądać zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych. Żądanie takie powinno być przesłane listem poleconym na adres firmy lub złożone osobiście na piśmie.

Jednocześnie zapewniamy, ze w każdej chwili zostanie uwzględniona przekazana telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie prośba o skreślenie podanego adresu e-mail z listy Klientów.

VII. Pozostałe informacje

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Nie ponosimy odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci, niedostarczenie przesyłki przez firmę kurierską lub z przyczyn niezależnych od nas)

Nie ponosimy odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło Klienta. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa jest dowód sprzedaży (faktura VAT) wystawiony przez sprzedającego i dostarczony Klientowi wraz z zamówionymi artykułami.


VIII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:


Ul. Ryżowa 87
05-816 Opacz-Kolonia
Polska


Tel.: 22 664 57 00

sklep@entereo.pl
NIP: 5342632906
Regon: 387912758
KRS: 0000876974
Rachunek bankowy:
mBank S.A. 08 1140 2004 0000 3102 8084 7180

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Zapisy powyższego paragrafu stosuje się wyłącznie w stosunku do Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Z 2014r. Poz. 121), który zawarł Umowę przy wykorzystaniu Serwisu. W ramach niniejszego paragrafu Użytkownik zwany jest także konsumentem.

IX. Załączniki

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość


Polityka RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Entereo sp. z o.o. adres do korespondencji: ul. Ryżowa 87, 05-816 Opacz Kolonia („Administrator”).

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem adresu: email: entereo@entereo.pl


Dane osobowe będą przetwarzane przez Entereo sp. z o.o. w szczególności:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy,

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np.: prawa podatkowego, ustaw o rachunkowości)


2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Entereo sp. z o.o., tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

a) marketingu produktów lub usług własnych,

b) dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń jak i obrony przed roszczeniami,


3) na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu: marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów powiązanych z Entereo sp. z o.o. (w razie braku zgody nie będziemy kierować wskazanego marketingu)

Szczegółowe informacje na temat gromadzonych i przetwarzanych kategorii danych są opisane w Dokumenty dostępnej na www.entereo.pl

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:


1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi (do lat 10).

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych);


2) dane osobowe przetwarzane na zasadzie zgód, będą przetwarzane do czasu ich odwołania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem


Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych;

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6) prawo w niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

9) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska, prawo by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt mailowy z Administratorem lub na adres siedziby).


Kategorie odbiorców danych:

Partnerzy handlowi w wykonaniu umów (w tym np. agenci, zleceniobiorcy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki do realizacji płatności, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. maile, rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

Informujemy również, że w przypadku zawartych umów i danych osób wskazanych w umowach (pracowników, osób kontaktowych) przy wykonaniu umów (art. 6 ust.1 lit. b RODO) dane osobowe pozyskano od pracodawcy w związku z wypełnianiem przez Pana/Panią obowiązków pracowniczych i zajmowanego stanowiska przy wykonaniu umowy z danym Administratorem którego jest/był/była Pan/Pani pracownikiem. Dane te są niezbędne do wykonania umowy i dla uzasadnionego interesu firmy Entereo Spółka z o.o. (art. 6 ust.1 lit. f RODO) tj. m.in. do zabezpieczania roszczeń, obrony przed roszczeniami. W tym przypadku kategorie odbiorców danych zostały ograniczone do niezbędnego minimum, do podmiotów związanych z wykonaniem umowy w tym z przygotowaniem przepustek, jak i ewentualnego dochodzenia roszczeń (kancelarie prawne, firmy windykacyjne).


Z poważaniem

Zespół Entereo sp. z o.o.